ห้องสมุด แนะนำแหล่งสารสนเทศ

The Nation https://www.nationthailand.com Bangkok Post https://www.bangkokpost.com กรุงเทพธุรกิจ  https://www.bangkokbiznews.com ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/home คม ชัด ลึก https://www.komchadluek.net ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/home แนวหน้า https://www.naewna.com/index.php บางกอกทูเดย์ https://bangkok-today.com/web บ้านเมือง https://www.banmuang.co.th ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net ผู้จัดการ https://mgronline.com โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com มติชน https://www.matichon.co.th สยามกีฬา https://www.siamsport.co.th สยามดารา http://www.siamdara.com สยามธุรกิจ https://www.siamturakij.com สยามรัฐ https://siamrath.co.th นอกจากจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์แล้ว หากท่านต้องการอ่านในรูปแบบฉบับพิมพ์ท่านสามารถมาอ่านได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 2 บริเวณ ข้างหลังรูปปั้นท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

แหล่งรวมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Read More »

รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รวบรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และบทความวารสารวิชาการฉบับเต็มเอาไว้ (มีถึงปีพิมพ์ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไป -เก็บรวมรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย -รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์อัพเดตปีล่าสุด -ดาวโหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน -สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี DOWNLOAD FREEE เข้าไปดูได้เลยที่ >>  https://e-library.siam.edu/e-journal/ รายชื่อวารสารทั้งหมด ของ มหาวิทยาลัยสยาม ชื่อวารสาร ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ จัดอยู่ในฐาน สาขา กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  1513-4458 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: cultural.su@gmail.com โทร.0-2457-0068 ต่อ 5398 TCI กลุ่มที่: 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University 

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Read More »

วารสารในฐานข้อมูล TCI วารสาร 1039 รายการ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344 รายการ และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 รายการ

วารสารในฐานข้อมูล TCI Read More »

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรตีพิมพ์

แนะนำ อาจารย์ เกี่ยวกับ แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์ และแหล่งที่ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย วิชาการ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/วิชาการ Read More »