บริการจองห้องประชุมกลุ่ม

ผู้ใช้งาน/user: student พาสเวิร์ด/pass: library 

จองห้องประชุมกลุ่มย่อย

 

เงื่อนไขในการใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย *
1. ใช้บัตรนักศึกษา / บัตรอื่นๆ ในการติดต่อบรรณารักษ์ โดยฝากบัตรและรับคืนหลังจากเลิกห้อง
2. จองห้องประชุมกลุ่ม Online ล่วงหน้าได้ คลิก..

 • จองห้องล่วงหน้า 1-7 วัน
 • ไม่มาใช้สิทธิ์ที่จองไว้ ภายใน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์
 • แจ้งยืนยันการจอง หรือขอใช้ห้อง ติดต่อ บรรณารักษ์ห้อง Study Room

3. ห้องประชุมกลุ่มย่อย

 • เหมาะสำหรับการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
 • การพรีเซ้นท์ หรือนำเสนองาน
 • การติวแบบกลุ่ม
 • รองรับกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน
 • สามารถใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง

4. ข้อห้าม

 • ไม่นำอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงมารับประทานภายในห้อง
 • ไม่นำเก้าอี้จากนอกห้อง เข้ามาใช้ในห้องค้นคว้ากลุ่ม
 • ห้ามประมาททิ้งของมีค่าไว้ในห้อง หากสูญหาย สำนักฯ จะไม่รับผิดชอบ

5. ปิดไฟ ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
6. ก่อนห้องสมุดปิดบริการ 15 นาที เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อย[/box]

*ห้องประชุมกลุ่ม(เปิดใหม่ พ.ศ.2561) หรือ Hacker Gang Zone จำนวน 6 ห้อง ๆ ละ 4-6 ที่นั่ง  แอร์, โต๊ะ, เก้าอี้, ไวท์บอร์ด, มีวิวสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า / และห้อง Study Group Zone  จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 4-10 ที่นั่ง แอร์, จอทีวีเชื่อมต่อUSB/HDMI, Multi Headphone, Media Box, Whiteboard and Marker Pen วิวสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า