อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”

อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic” โดย ศิลปินและนักออกแบบ คุณเกวลิน ศักดิ์สยามกุล จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560 ณ ห้อง 3-104 (ห้องปฎิบัติการ Macintosh) ชั้น 1 อาารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร: 02-4570068 ต่อ 5130

อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”

อบรมเชิงปฎิบัติการ How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”

อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”