วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน การลอยกระทงเป็นประเพณีความเชื่อของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา และกลายเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอย่างหนึ่งของคนไทย หน่วยงานของรัฐบาลและท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการพยายามคงรูปแบบที่ดีงามของวัฒนธรรมนี้ไว้ โดยเริ่มมีการออกมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มิให้สิ่งแปลกปลอมนอกวัฒนธรรมเข้ามาแอบแฝงอยู่ในกิจกรรมนี้ เช่น ห้ามจุดพลุไฟ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมแฝงในกลุ่มวันรุ่นบางอย่างก็ยังได้รับการสอดส่องดูแล

วันลอยกระทง
ภาพลอยกระทงทั่วไทย (มิติชนออนไลน์, 2560)

วันลอยกระทงของไทยได้รับอิทธิพลมาจาก ศาสนาพราหมณ์ พบปรากฎเด่นชัดตั้งแต่ไทยโบราณสมัยสุโขทัย โดยมีความเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นการแสดงถึงความนอบน้อม ขอบคุณ และขอขมาต่อแม่น้ำ หรือพระแม่คงคา ที่เราได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกิน และขออภัยต่อการกระทำที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำเป็นต้น

ลอยกระทง ศาสนาพราหมณ์
ภาพ: การลอยกระทงในแม่น้ำคงคาในเทศกาลเทวทีปาวลี ประเทศอินเดีย (GQ-Thailand, 2560 )

ตามความความเชื่อที่คนสมัยโบราณถือปฏิบัติกันในการทำพิธีลอยกระทง ได้แก่ การตัดเล็บ ตัดผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ โดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยความทุกข์เวทนา รวมถึงโรคภัยต่างๆ เสมือนว่า สิ่งร้ายๆต่างได้ลอยจากไปพร้อมกับกระทงที่ไหลไปตามสายน้ำที่ไม่มีวันย้อนคืนกลับมา

 


พีรทรัพย์ วิชิตรัชนีกร. (2560). ประวัติศาสตร์นอกกรอบ: ไม่ใช่แค่ ไทย’ ที่มี ‘ลอยกระทง’. เข้าถึงได้จาก GQ Thailand: https://www.gqthailand.com/life/article/origins-of-loy-kratong-festival

มติชนออนไลน์. (31 ตุลาคม 2561). ททท.ลุยกระตุ้นท่องเที่ยวปลายปี’60 ตลอด พ.ย.นี้ ลอยกระทงทั่วไทย-เปิดปีเที่ยวยั่งยืน-บูมแอร์เรซวัน. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/publicize/news_715194

วิกิพีเดีย. (22 พฤศจิกายน 2561). วันลอยกระทง. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/วันลอยกระทง

 

วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12