Marketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง

ชื่อผู้แต่ง : เกียรติรัตน์ จินดามณี

Call Number : พ 658.872 ก854ม 2567

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มิ.ย.  2567

หนังสือ ” Marketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง ”   เล่มนี้ได้ รวบรวมเอาที่สุดของสิ่งที่ผู้เขียนได้ลงมือทำเอง ด้วยประสบการณ์ทางด้านการตลาดที่สะสมมานาน และให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการหลายต่อหลายธุรกิจ ทำให้นำเคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ รวมทั้งได้นำกรณีศึกษามายกให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างแบบย่อยง่ายและนำไปใช้ได้เลย ทั้งหมดนี้พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในหนังสือเล่มนี้แล้ว ความสำเร็จในธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนเพียงคนเดียว!!! ท่านพร้อมที่จะมีพวกเราเป็นทีม เป็นกัลยามิตรช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ แนะนำเส้นทางที่ทุกท่านควรลงมือทำ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว พวกเราจะพาทุกท่านไปตะลุยโลกแพลตฟอร์มออนไลน์กันอย่างเป็นระบบ


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oMarketing platform รุ้งี้ขายดีออนไลน์ทุกช่องทาง / เกียรติรัตน์ จินดามณี, ธนวัต มีเจริญ