Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค 

Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทคชื่อเรื่อง : Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค 

ชื่อผู้แต่ง : จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์   

Call Number : 658.8 จ423ม 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 ส.ค.2565 หนังสือ “Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดเทคโนโลยี หรือ MarTech Tools ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมการตลาด อาทิเช่น การวางแผนการตลาด การจัดการแคมเปญ การวัดผลกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ฯลฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักการตลาดรู้ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน ของเทคโนโลยีแต่ละตัว ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยการนำ MarTech Tools ที่จะพลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค ให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมภาพประกอบและอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจาก MarTech มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oMarketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค / จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค