ประกาศ: การอัพเดตหน้าจอผู้ใช้งาน New Publication Finder

Publication Finder ผ่านการอัพเดตคุณสมบัติใหม่มากมายตามที่ลูกค้าเรียกร้อง หน้าจอมีการออกแบบใหม่ทั้งหมด นี่คือการกลับมาของการสืบค้นแบบ A-Z, สามารถสืบค้นแยกตามฐานข้อมูล และมีความสามารถในการเลือกจากกลุ่มหัวข้อที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งความสามารถในการ pre-filter searches กับชุดเนื้อหาย่อย ซึ่งในการอัพเดตครั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงให้ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

คลิก สืบค้น Publication finder เวอร์ชั่นใหม่ 

คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST

คลิก สืบค้นข้อมูลจาก 13 สถาบัน ILL