New Rainbow Elementary School Kanji Dictionary

ชื่อเรื่อง : New Rainbow Elementary School Kanji Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : Yoshimitsu Kano

Call Number : R 495.603 H338N 2021

แนะนำหนังสือ 19 ก.พ.2567

รายละเอียด :  พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น ภาษาKanji ระดับประถม ที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ง่ายต่อการใช้งาน ด้วย การอธิบายคำศัพท์ ด้วยภาพประกอบ สีสันสวยงาม แผนภาพ ตารางคำศัพท์  ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oNew Rainbow Elementary School Kanji Dictionary [Japanese ] / Yoshimitsu Kano