กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate 2020

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate 2020 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563  เวลา  13.00-14.30 น.โดยได้จัดอบรมผ่านทางออนไลน์ MS Team  ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ วิทยากร ได้ให้การแนะนำ features ใหม่ๆ และแนะนำวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล UpTodate 


วิธีการใช้งานฐานข้อมูล UPTODATE

 

The world’s leading journals of original scientific research, global news, and commentary. (Science Magazine, Science Now, Science Signaling, Science Translational Medicine)

Restricted : SU access only

Supported by Faculty of Medicine, Siam University and Pranangklao Hospital


กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate 2020