วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านภาษาศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 21 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1446 รายการ 

วารสารด้านภาษาศาสตร์  ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 21 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 11 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 10 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านภาษาศาสตร์  ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1446 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 52 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-ภษาศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 1394 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library

รายชื่อวารสารด้านภาษาศาสตร์  ดังนี้

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาไทย 11 รายการ

 • 1. Anone ( วารสารภาษาญี่ปุ่น) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2553 หยุดตีพิมพ์
 • 2. Future Magazine (ฟิวเจอร์ แม็กกาซีน) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 หยุดตีพิมพ์
 • 3. Highlights Highfive (ไอไลทส์ ไฮไฟว์) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2554 หยุดตีพิมพ์
 • 4. Reader’s Digest สรรสาระ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 หยุดตีพิมพ์
 • 5. จีนไทย Chinese – Thai Studies Monthly (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2559
 • 6. เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2557 ฟรีออนไลน์
 • 7. ภาษาไทยและวัฒนธรรม, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2556 ฟรีออนไลน์
 • 8. ภาษาปริทัศน์, วารสาร (จุฬาฯ) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 ฟรีออนไลน์
 • 9. ภาษาและภาษาศาสตร์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2561 ฟรีออนไลน์
 • 10. ราชบัณฑิตยสภา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2560 ฟรีออนไลน์
 • 11. อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2561 ฟรีออนไลน์

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  10 รายการ

 • 1. ELT journal /Hard copy 2549-2558
 • 2. English teaching forum /Hard copy 2555-2560
 • 3. Language teaching surveys and studies /Hard copy 2555-2558
 • 4. Manusya : Journal of Humanities /Hard copy 2545-2558
 • 5. Pasaa /Hard copy 2545-2557 Free online
 • 6. Prince of songkla university journal of international studies /Hard copy 2554-2558 Free online
 • 7. Relc journal (a journal of language teaching and research in southeast asia) /Hard copy 2546-2557
 • 8. Studies in second language acquisition /Hard copy 2555-2558
 • 9. TESOL Quaeterly /Hard copy 2553-2557
 • 10. The monthly nihongo /Hard copy 2549-2555 หยุดตีพิมพ์

วารสารฉบับออนไลน์ วารสารไทย   วารสาร-ภาษาศาสตร์  52 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  คลิกที่ https://tci-thailand.org

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Language 1394 รายการ ประกอบด้วย Language & Linguistics (542) Literature & Writing (852) เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library


วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University