Prof.Rajgopal Sashti (RAJ) สถาบัน Georgia Institute of Technology

Prof.Rajgopal Sashti (RAJ) Fulbright Specialist – Fall 2017 จาก Georgia Institute of Technology เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

Prof.Rajgopal Sashti (RAJ)  Fulbright Specialist Grant – Fall 2017 จากสถาบัน Georgia Institute of Technology ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุลไบรท์เพิ่งได้รับรางวัล Fulbright Specialist Grant จากคณะกรรมการทุนการศึกษาต่างประเทศของเจวิลเลียมฟุลไบรท์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม และได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเยือนประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งทางด้านทุนสำหรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและประสมความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ในการสนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย (จอร์เจียเทค) ในหัวข้อ “Enhancing International Opportunities Through Fulbright and Other Fellowships and Grants For Students and Academic Staff” (วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560) และเรื่อง “The Auality, viability, and productivity of the current approaches to the internationalization of Siam University and its curricula” (วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560) ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ศาสตราจารย์ Rajgopal ยังได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันจอร์เจียเทค ที่จะเชื่อมการทำงานโดยตรงกับแต่ละแผนกมากกว่าสถาบันโดยรวม สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การบริหารทรัพยากรองค์ความรู้ร่วมกันมากขึ้นและเป็นพันธบัตรที่แข็งแกร่งที่เกิดขึ้นมาจากการร่วมมือระดับภายในแผนกและคณะจากทั้งสองสถาบัน ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครง Fulbright ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ความรู้ความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเป็นในลักษณะของการร่วมรับค่าใช้จ่ายในการให้ทุน ภายในชื่อมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา ซึ่งรัฐบาลไทย และรัฐบาลอเมริกาให้การสนับสนุนร่วมกัน ลักษณะพิเศษของผู้รับทุน คือ ไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ทุน ทั้งนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ

ท่านวุฒิสมาชิก เจ วิลเลียม ฟุลไบรท์ (พ.ศ. 2448 - 2538)
ท่านวุฒิสมาชิก เจ วิลเลียม ฟุลไบรท์ (พ.ศ. 2448 – 2538)

ชื่อทุน Fulbright “ฟุลไบรท์” นั้น มาจากชื่อของท่านวุฒิสมาชิก เจ วิลเลียม ฟุลไบรท์ (พ.ศ. 2448 – 2538) ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ท่านวุฒิสมาชิกฟุลไบรท์เติบโตและได้รับการศึกษาในรัฐอาร์คันซอส์ เขาไม่เคยได้มีโอกาสเห็นเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ แต่เมื่อได้รับทุน Rhodes Scholarship ในปี 2468 เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 3 ปี ก็ได้จุดประกายและสร้างประสบการณ์ในการศึกษา และมองเห็นความสำคัญของการมองโลกจากมุมมองของคนนานาประเทศ  สำหรับโครงการ Fulbright สำหรับในประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 โดยเป็นในลักษณะของการร่วมรับค่าใช้จ่ายในการให้ทุน ภายในชื่อมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา ซึ่งรัฐบาลไทย และรัฐบาลอเมริกาให้การสนับสนุนร่วมกัน

          * “สถาบัน Georgia Tech” เป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของ สถาบัน Georgia Institute of Technology ตั้งอยู่ในย่านมิดทาวน์ของแอตแลนต้า ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ ของเมือง Georgia Tech มีนักศึกษาเกือบ 18,000 คน จึงถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจีย มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1885 และในปัจจุบัน มีชื่อเสียงในหลักสูตรด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยรัฐที่ดีที่สุดของอเมริกาโดย US News & World Report

ทุน Fullbright-program-thailand4

นอกจากชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาแล้ว Georgia Tech ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นสำหรับนักศึกษา อันได้แก่ ห้องสมุดค้นคว้าวิจัยหลายแห่ง ศูนย์สุขภาพสำหรับนักศึกษา ศูนย์กีฬาอันทันสมัย และอาคารศูนย์รวมนักศึกษา Georgia Tech มุ่งมั่นต่อการก้าวสู่ความเป็นสากล ด้วยการรับนักศึกษากว่า 3,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก ในมหาวิทยาลัย มีองค์กรนักศึกษาระหว่างประเทศมากมาย กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสำนักงานการศึกษาระหว่างประเทศ (Office of International Education) ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษา


* อ้างอิงจาก : เว็บไซต์ วิชาการ.คอม http://www.vcharkarn.com/varticle/33620
Website : www.gatech.edu
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย


* ประเภทของทุน Fullbright ได้แก่
1) ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และอื่นๆ (University Students, Graduates and Others)
2) ทุนสำหรับ Scholars and Mid-Career Professionals
3) ทุนสำหรับครู อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( High School Teachers )

*ที่มา http://www.fulbrightthai.org/
อัพเดทข้อมูลได้จากแฟนเพจ Fulbright Thailand Fanclub

Prof.Rajgopal Sashti (RAJ) Fulbright Specialist – Fall 2017 จาก Georgia Institute of Technology เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม