คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์  

ชื่อหนังสือ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์  
ชื่อผู้แต่ง: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์      
Call Number: 005.133 3342562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ต.ค. 2562  หนังสือ “คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดของคู่มือภาษา C ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง มานานกว่า 10 ปี รวมแล้วหลายหมื่นเล่ม ด้วยวิธีอธิบายและใช้ภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน ทำตามได้จริง จึงใช้ได้ทั้งการสอนในชั้นเรียน และอ่านเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง ในส่วนของเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย แนะนำภาษาซี แนะนําโปรแกรม Dev-C++ แนะนําโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 แนวคิดในการเขียนโปรแกรมตัวแปรกับชนิดของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ และการดำเนินการต่างๆ การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุม (CONTROL STATEMENT) อาร์เรย์ พอยเตอร์ ฟังก์ชั่น สตรัคเจอร์และยูเนียน พรีโปรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ และมาโคร ไฟล์ นําภาษาซีไปต่อยอดการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนาโปรแกรม และผู้สนใจทั่วไป