ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ระดับต้น

ชื่อหนังสือ: ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ระดับต้น    
ชื่อผู้แต่ง:  อี ฮเยจิน
Call Number: 495.75 อ769ว 2562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ก.ย. 2562  หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ระดับต้น” เล่มนี้ เป็นหนังสือไวยากรณ์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลี โดยมีการรวบรวมครอบคลุมทั้ง TOPIK I ในระดับ 1 และระดับ 2และเพื่อเตรียมสอบ PAT 7.7 ภาษาเกาหลี  เนื้อหาภายในเล่มจึงประกอบด้วย การแนะนำภาษาเกาหลีเบื้องต้น ทั้งการอ่านและการผสมคำ แนะนำการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎที่ผู้เรียนต้องจดจำ อีกทั้งยังมีไวยากรณ์กว่า 100 ไวยากรณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ การเปรียบเทียบไวยากรณ์เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง มีตัวอย่างประโยคที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ การใช้รูปแบบยกย่องและให้เกียรติ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน ก็สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย