13 December 2019

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs
ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

ชื่อหนังสือ: ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs
ชื่อผู้แต่ง:  ดัวร์, จอห์น
Call Number: 658.4012 3622562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 12 ส.ค. 2562 หนังสือ ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs” เล่มนี้ ให้ความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ OKRs  ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เป็นกระบวนการง่ายๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ที่มีความหลากหลายให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีการนำเอา OKRs ไปใช้อย่างไร และปรับให้เข้ากับองค์กรนั้นๆ อย่างไร จะต้องศึกษา ทดลองนำไปใช้จริง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ก็สามารถช่วยไขปริศนาเรื่องการบริหารผลงานขององค์กรได้ในหลายๆ เรื่องที่องค์กรต่างๆ กำลังเจออยู่ และหากนำไปใช้จริงก็จะยิ่งช่วยยืนยันได้ว่า เรื่องราวและแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาและยกระดับผลงานขององค์กรให้ก้าวหน้าไปได้ดีกว่า เร็วกว่า และยั่งยืนกว่าที่เดินไปด้วยแนวคิดแบบเดิมๆ

 


ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

About The Author

Related posts