ห้องสมุด แนะนำหนังสือ “ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต”

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ “ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต”
ชื่อผู้แต่ง:  เสี่ยวตง, ซัง
Call Number: 152.4 9492562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 11 ส.ค. 2562 คนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นั้น ก็เหมือนกับควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ หนังสือ ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต เล่มนี้จะมาบอกให้ถึงวิธีควบคุมอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดย “อาจารย์ซ้ง” นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง จะใช้วิชาความรู้เฉพาะทางและเคสตัวอย่างมาแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักควบคุมอารมณ์ โดยผ่านวิธีสื่อสาร รูปแบบความคิด และการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา ดังนั้นหากเราจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ เราต้อง ทะลวงความคิด : ออกห่างจากรูปแบบความคิดเชิงลบ  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงรับมือกับความขัดแย้งอย่างไร  เอาชนะความเคารพ : ความดีของคุณต้องมีเหลี่ยมมุม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเอาชนะข้อบกพร่องต่างๆ ของตัวเอง พร้อมทั้งเปิดช่องทางพัฒนาตัวเองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

 


ห้องสมุด แนะนำหนังสือ “ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต”

แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุด แนะนำวันสำคัญต่างๆ

แนะนำวารสาร อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง