การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

20 January 2020

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript
สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

ชื่อผู้แต่ง: บัญชา ปะสีละเตสัง  
Call Number: 005.72 2532562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ส.ค. 2562 ในการสร้างเว็บไซต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาองค์ประกอบพื้นฐานหลายอย่างมารวมเข้าด้วยกัน อย่างเช่น HTML สำหรับจัดโครงร่างของเพจ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้จะเปิดดูเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการสร้างเว็บ เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript” เล่มนี้จึงเป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งบน Smartphone, Tablet, Notebook และ PC หรือที่เรียนกว่า Responsive Web Design ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมหลักการใช้งานที่สำคัญทั้งหมดของ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript รวมทั้ง jQuery ซึ่งเป็นไลบรารีของ JavaScript ที่ต้องใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap มาไว้ภายในเล่มอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการ ต่อไป


สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

โพสที่เกี่ยวข้อง

About The Author

Related posts