สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

ชื่อผู้แต่ง: บัญชา ปะสีละเตสัง  
Call Number: 005.72 2532562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ส.ค. 2562 ในการสร้างเว็บไซต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาองค์ประกอบพื้นฐานหลายอย่างมารวมเข้าด้วยกัน อย่างเช่น HTML สำหรับจัดโครงร่างของเพจ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้จะเปิดดูเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการสร้างเว็บ เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript” เล่มนี้จึงเป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งบน Smartphone, Tablet, Notebook และ PC หรือที่เรียนกว่า Responsive Web Design ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมหลักการใช้งานที่สำคัญทั้งหมดของ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript รวมทั้ง jQuery ซึ่งเป็นไลบรารีของ JavaScript ที่ต้องใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap มาไว้ภายในเล่มอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการ ต่อไป


สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

โพสที่เกี่ยวข้อง