ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

ชื่อหนังสือ: ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง:  เดชา ลิลิตอนันพงศ์
Call Number: 616.89 8422561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 ส.ค. 2562  ปัญหาพฤติกรรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย หนังสือ “ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์ เล่มนี้ จึงสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ สำหรับการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาภายในเล่มเป็นการให้ความรู้ทางการแพทย์ ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อที่จะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ สามารถอ่านและเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งตัวอย่างผู้ป่วยประกอบอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพยาบาล นิสิต นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางสุขภาพจิต จิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

 


ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุด แนะนำวันสำคัญต่างๆ

แนะนำวารสาร อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง