อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 23 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที
ชื่อผู้แต่ง: ไนโต, โยชิฮิโต
Call Number: 138 9772561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 23 มี.ค. 2562  ใน 90% ของความรู้สึกภายในจิตใจของคนเรานั้นถูกแสดงออกมาทางบุคลิกท่าทางและนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว และถ้าไม่อยากพลาดสารที่สำคัญซึ่งได้ส่งออกมาอย่างไม่รู้ของคู่สนทนาแล้ว เราต้องไม่ควรพลาดหนังสือ “อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที” เล่มนี้ เนื่องจากเนื้อหาภายในเล่มจะแนะนำเทคนิค “อ่านใจคน” เพราะนอกจากได้อ่านใจผู้อื่นจากบุคลิกท่าทางและนิสัยได้แล้ว เรายังได้ของแถมเพิ่มมาอีกนั่นคือ เราสามารถปฏิบัติตัวต่อคนๆ นั้นได้อย่างเหมาสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย ดังนั้นการอ่านใจผู้อื่นได้ ย่อมมีแต่จะส่งผลดีแก่ตัวเราเป็นอย่างดี

 


แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุด แนะนำวันสำคัญต่างๆ

แนะนำวารสาร อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง