10 August 2020

พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript
พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript

พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript

ชื่อหนังสือ:  พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript
ชื่อผู้แต่ง:  สุพจน์ สง่ากอง
Call Number: 005.133 8262562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 14 ส.ค. 2562 เทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาเว็บในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย หนังสือ พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้มีการแนะนำผู้อ่านในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androidโดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแอพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างและตกแต่งหน้าเว็บไซต์ แนะนำและเริ่มต้นเขียนโค้ดคำสั่ง JavaScript การกำหนดตัวแปร การใช้งานคำสั่งควบคุมต่างๆ การประกาศและใช้งานฟังก์ชันใน JavaScript การใช้งานคลาสและโมดูลในการตกแต่งสีและพื้นหลังให้หน้าเว็บ การเพิ่มลูกเล่นการแสดงภาพ ข้อความ และการแสดงเวลา การสร้างเครื่องมือควบคุมแบบต่างๆ และการจัดการฟอร์มด้วย JavaScript โดยมีการอธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างหน้าเว็บ พร้อมตัวอย่างใช้งานจริง

 


พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript

โพสที่เกี่ยวข้อง

About The Author

Related posts