เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ: เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ ประกอบผล
Call Number: 005.133 6472562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 27 ส.ค. 2562 หนังสือ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และต้องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับสูง โดยอธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการออกแบบคลาสลักษณะต่างๆ การนำคลาสที่สร้างไว้ก่อนมาใช้งาน การสืบทอดคลาส โดยเน้นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก นอกจากนี้ผู้อ่านยังได้ศึกษาการนำโปรแกรม NetBeans มาใช้ซึ่งทำให้เขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบ GUI ได้ง่ายมาก หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวาได้เป็นอย่างดีทีเดียว

 


เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์

โพสที่เกี่ยวข้อง