ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต  

ชื่อหนังสือ:  ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต   
ชื่อผู้แต่ง: เสี่ยวตง, ซ้ง
Call Number: พ 152.4 ส949ค 2562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 13 ก.ย. 2562 การควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ส่งผลให้คนอื่นเข้าใจคุณผิด คิดว่าเป็นคนใช้อารมณ์มากกว่าความสามารถ หนังสือ “ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต” เล่มนี้จะมาบอกให้คุณรู้วิธีควบคุมอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดย อาจารย์ซ้ง นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง จะใช้วิชาความรู้เฉพาะทางและกรณีตัวอย่างมาแนะนำให้คุณรู้จักควบคุมอารมณ์ โดยการทะลวงความคิดให้ออกห่างจากรูปแบบความคิดเชิงลบ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงรับมือกับความขัดแย้งอย่างไร การเอาชนะความเคารพ : ความดีของคุณต้องมีเหลี่ยมมุม การจัดการความเครียด : เคล็ดลับการจัดการเปลี่ยนความเครียดให้เป็นแรงกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง จิตวิทยาช่วยตัวเอง : วิธีสลายอารมณ์เชิงลบให้รวดเร็วที่ใช้ได้ผล ดังนั้นไม่ว่าใครและไม่ว่าสภาพปัจจุบันจะเป็นอย่างไร ทุกคนควรเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ ไม่ใช่เพื่อใครอื่น แต่เพื่อควบคุมชีวิตตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็เพียงพอแล้ว