22 September 2019

พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ
พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ

พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ 
ชื่อผู้แต่ง: Ebidora
Call Number: 495.683495911 อ871พ 2561                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ค. 2562  หนังสือ “พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้อ่านที่สนใจและต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เนื้อหาภายในเล่มจึงมีการสอนการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ ศัพท์น่ารู้ ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์ 21 หมวด  1,300 คำ และบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวบรวมบทสนทนาไว้ 18 หมวด 700 ประโยค ทั้งตัวอักษรฮิรางานะ คาตาการะ คันจิ โรมะจิ และทุกคำทุกประโยค ให้เป็นแบบสำเร็จรูป ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาพ Diagram และ Mind Map เข้ามาช่วยในการอธิบายทั้งคำศัพท์ ประโยคการพูด และไวยากรณ์ญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน จดจำได้ง่าย และแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี CD เสียงภาษาญี่ปุ่นทุกคำศัพท์ และทุกประโยคสนทนาที่อยู่ในหนังสือ โดยใช้เสียงของเจ้าของภาษาอีกด้วย


 

About The Author

Related posts