หลักการทรงงาน ของในหลวง

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 17 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ: หลักการทรงงาน ของในหลวง  
ชื่อผู้แต่ง: วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
Call Number:  923.1593 ว775ห 2560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 17 พ.ค. 2562  หนังสือ “หลักการทรงงาน ของในหลวง” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรชาวไทยตลอดรัชกาลของพระองค์ โดยที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ชี้แนะแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชอัจฉริยภาพ โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” โครงการ “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระดาบส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น ซึ่งทุกๆ พระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยหาที่สุดมิได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านสืบต่อไป