คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

ชื่อหนังสือ: คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา    
ชื่อผู้แต่ง: ธานี สิงหนาท  
Call Number: 347.06 ธ517ค 2562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 17 ก.ย. 2562  หนังสือ “คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา” เล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่องทั้งพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมตัวอย่างข้อสอบ และคำพิพากษาฎีกาใหม่จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พยานหลักฐานในสำนวน การกำหนดประเด็นข้อพิพาท ภาระการพิสูจน์ การยื่นบัญชีระบุพยาน วิธีการนำสืบพยานเอกสาร และการนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เป็นต้น ส่วนรายละเอียดต่างๆ ติดตามอ่านได้จากตัวเล่มค่ะ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา นักกฎหมาย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป