เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์

ชื่อหนังสือ: เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์    
ชื่อผู้แต่ง: พรพรรณ ภูสาหัส  
Call Number: 618.2 พ247ร 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2562 หนังสือ “เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์” เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการเรียบเรียงหนังสือศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาพยาบาล เข้าใจสูติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งศัพท์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาเป็นศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่พบได้บ่อย โดยในแต่ละคำศัพท์ ได้บอกความหมาย สาเหตุ อาการและอาการแสดงภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกพร้อมทั้งให้การดูแล อีกทั้งภายในเล่มยังมีภาพประกอบ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ นักศึกษาพยาบาล พยาบาลผู้ร่วมวิชาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป