ชีวิตออกแบบได้

ชื่อหนังสือ:  ชีวิตออกแบบได้   
ชื่อผู้แต่ง: เวิ่นเต้า
Call Number: พ 158 ว913ช 2562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 15 ก.ย. 2562 เราทุกคนต่างก็เป็นนักออกแบบชีวิตของตัวเอง ยิ่งวางแผนเร็วจะยิ่งประสบความสำเร็จได้เร็ว ใครมาสาย ชีวิตก็จะลงโทษผู้นั้น หนังสือ “ชีวิตออกแบบได้” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชี้แนะแนวทางให้กับคนหนุ่มสาวที่ยังไม่ชัดเจนในทิศทางชีวิตของตัวเอง หรือกำลังเดินบนเส้นทางชีวิตที่วกวนไปมา เพื่อให้พวกเขารู้จักสังคม เข้าใจการทำงาน การใช้ชีวิตและกฎระเบียบ บอกให้พวกเขารู้จักทำตัวเหมือนปลากระดี่ได้น้ำในที่ทำงาน รู้จักวิธีสะสมทรัพยากร และรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต