14 August 2020

หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก
หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก

หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 20 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ: หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก
ชื่อผู้แต่ง: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
Call Number: 610.7362 459 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 20 เม.ย. 2562 หนังสือ “หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก” เล่มนี้ เป็นตำราเกี่ยวกับการปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาลเด็ก โดยเนื้อหาภายในเล่มจะมีทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย การดูแลรักษาอุณหภูมิกายด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ การให้ยาทางปาก การหยอดยาที่จมูก หู และตา การผูกยึด การพ่นยาแบบฝอยละอองแบบก๊าซผ่านผิวน้ำ การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะ การดูดเสมหะ การล้างโพรงจมูก การให้ออกซิเจนฮูดและฝอยละอองความชื้น การประเมินความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter การให้อาหารทางสายยาง การดูแลเด็กที่ได้รับการเจาะหลัง และการดูแลเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ถือเป็นแหล่งความรู้ที่ดีแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


 

About The Author

Related posts