ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

sหนังสือ-แนะนำหนังสือ 20 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ:  ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง: วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
Call Number: 781.1 6342561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2562 หนังสือ “ทฤษฎีดนตรีตะวันตก” เล่มนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงวิธีการสร้างทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด รวมถึงความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างคอร์ดต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทฤษฎีตะวันตก เนื้อหาในแต่ละบทครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามด้วยแบบฝึกหัดและคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม ยังจะช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น