26 September 2020

ขายดีเพราะ LIVE สด  
ขายดีเพราะ LIVE สด  

ขายดีเพราะ LIVE สด  

ชื่อหนังสือ:  ขายดีเพราะ LIVE สด   
ชื่อผู้แต่ง: ภัทรกร รุ่งเรือง    
Call Number:  658.872 3632561                  
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 20 มิ.ย. 2562  หนังสือ“ขายดีเพราะ LIVE สด” เล่มนี้ คือคัมภีร์การเพิ่มยอดขายในยุค 4.0 ที่จะปลุกพลังในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในเส้นทางสู่ความสำเร็จ ส่วนเนื้อหาภายในเล่มได้มีการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์จริงของผู้ขายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะปลดล็อคนิสัยที่ปิดกั้นความสำเร็จของคุณออกไป พร้อมทั้งเคล็ดลับในการเพิ่มยอดขาย ได้สร้างเนื้อ สร้างตัว จนสำเร็จเห็นผลจับต้องได้ หนังสือเล่มนี้จึงถือว่าเป็นคัมภีร์ธุรกิจยุคดิจิตอล ที่จะบุกเบิกช่องทางในการดำเนินธุรกิจของคุณให้เติบโต ยิ่งใหญ่ และมั่งคั่งต่อไป

 

 


ขายดีเพราะ LIVE สด

About The Author

Related posts