การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 21 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ:  การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
ชื่อผู้แต่ง: อัครวัชร เล่นวารี
Call Number: 620.1923 อ476ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2562 หนังสือ “การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย” เล่มนี้ อธิบายหลักการและวิธีการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก FRP โดยเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณสมบัติเชิงกลของ FRP พฤติกรรมขององค์อาคาร เช่น คาน แผ่นพื้น และเสา ที่ได้รับเสริมกำลังด้วย FRP จากการศึกษาวิจัยต่าง ๆ และงานวิจัยของผู้เขียน รวมทั้งพื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบเสริมกำลังด้วย FRP ที่ระบุในเอกสาร ACI 440.2R-17 “Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures” หรือเรียกโดยย่อในหนังสือนี้ว่า ACI guide พร้อมตัวอย่างคำนวณ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป