จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

ชื่อหนังสือ: จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย
ชื่อผู้แต่ง:  เอนก มากอนันต์
Call Number: 320.9593 8932562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 21 ก.ค. 2562 คติจักรพรรดิราช” คือ อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทย ที่รับมาปรับใช้ในการปกครอง โดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางการเมืองของชนชั้นนำไทย นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) นั่นเอง หนังสือ “จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจึงได้บอกเล่าเรื่องราวของคติจักรพรรดิราชในแง่มุมต่างๆ ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐจารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราชจนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่ส่งผลให้คติความเชื่อดังกล่าวคงเหลือไว้เพียงแนวคิดเบื้องหลังผ่านพระราชพิธีสำคัญในปัจจุบัน หนังสือชุดบรมราชาภิเษกเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้รายละเอียดต่างๆ ในพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 


จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย