11 July 2020

Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย)
Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย)

Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย)

ชื่อวารสาร (Title) :-  Thaiprint Magazine (วารสารการพิมพ์ไทย)
ISSN: –   –
จัดพิมพ์:  –  รายสะดวก
สำนักพิมพ์: –   สมาคมการพิมพ์ไทย
ฉบับล่าสุด: –     ปีที่ – ฉบับที่ 120
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 20 ก.ค.2562 วารสารการพิมพ์ไทยฉบับนี้ เป็นฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านการพิมพ์ รวมถึงบทสัมภาษณ์ ซึ่งบทสัมภาษณ์ภายในฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ และบุตรชาย คุณวิศรุต ส่งเสริมสวัสดิ์ มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำนิตยสาร “กุลสตรี” พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่คนทำหนังสือหรือผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ต้องรู้ ซึ่งอาจหมายถึงปัจจุบันถ้าจะอยู่รอดได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล  และในคอลัมน์ knowledge ยังมีเรื่องน่ารู้มากมาย ทั้งสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการพิมพ์ ออฟเซต ปัญหาและวิธีการแก้ไข การรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระบบ เป็นต้น และยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามทั้งสิ้น


 

About The Author

Related posts