10 กษัตริย์จักรีวงศ์  

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 21 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ: 10 กษัตริย์จักรีวงศ์  
ชื่อผู้แต่ง: รงค์ ประพันธ์พงศ์
Call Number: พ 923.1593 ร113ส 2560                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 21 พ.ค. 2562  ในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทย หนังสือ “10 กษัตริย์จักรีวงศ์” เล่มนี้จึงได้นำเสนอเนื้อหาอันเป็นความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่แผ่นดินรัชกาลที่ 10 แล้ว ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มจึงนำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและผู้สนใจพระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งทรงสร้างสรรค์และทรงเสียสละเพื่อชาติไทยให้สถิตสถาพรมาจนปัจจุบัน