109 พระอรหันต์และธรรมะกับพระราชา (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 22 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  109 พระอรหันต์และธรรมะกับพระราชา (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
ชื่อผู้แต่ง:  พ.กิจจวีโร
Call Number:   294.363 1112560                 
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 22 พ.ค.2562  หนังสือ 109 พระอรหันต์และธรรมะกับพระราชา (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในโลก พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนาและพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศมาโดยตลอด ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของพระอริยสงฆ์ คติธรรม และคำสอนต่างๆ รวมไว้ในที่เดียว อีกทั้งยังมีรูปภาพของพระอรหันต์ และพระเครื่องรุ่นต่างๆ ด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาและศรัทธาในพระพุทธศาสนา อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรมได้เจริญรอยตามพระอรหันต์สืบไป