11 July 2020

รอให้จบมหา’ลัย ก็ (เกือบ) สายเสียแล้ว
รอให้จบมหา’ลัย ก็ (เกือบ) สายเสียแล้ว

รอให้จบมหา’ลัย ก็ (เกือบ) สายเสียแล้ว

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 23 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  รอให้จบมหา‘ลัย ก็ (เกือบ) สายเสียแล้ว
ชื่อผู้แต่ง:  ควอนโอยุล
Call Number:  158.7 1792558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 23 พ.ค. 2562 หนังสือรอให้จบมหาลัย ก็ (เกือบ) สายเสียแล้ว” เล่มนี้ ได้รวบรวมปัจจัยสำคัญที่ต้องมีและต้องคำนึงถึง สำหรับการสร้างความสำเร็จในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์และโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร อันประกอบด้วยปัจจัยสำคัญๆ ทั้งการจัดการเวลา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การหมั่นศึกษาภาษาอังกฤษ การพากเพียรสร้างความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน และนำเสนอชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาที่นำไปใช้ได้จริง ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในโลกยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมกับมอบแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยให้ทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์ที่เปี่ยมด้วยพลัง

 


 

About The Author

Related posts