19 September 2020

เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things (loT) กับ NodeMCU
เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things (loT) กับ NodeMCU

เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things (loT) กับ NodeMCU

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 23 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ:  เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things (loT) กับ NodeMCU
ชื่อผู้แต่ง: ธีรวุธ จิตพรมมา
Call Number: 004.678 6492560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 23 เม.ย. 2562 หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things (loT) กับ NodeMCU” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยี (loT) เบื้องต้น ตามด้วยแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ เครื่องมือทางซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม การทดลองใช้งาน NodeMCU เบื้องต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล สั่งงาน ควบคุม หรือตรวจสอบ เป็นต้น ขอยกตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มมีทั้ง ว่าด้วยเรื่อง Internet of Things อินเทอร์เน็ตสำหรับสิ่งของ  การแนะนำอุปกรณ์ IoT Education Kit  การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ สำหรับ NodeMCU ด้วย Arduino IDE และ NodeMCU กับการติดต่ออุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน เป็นต้น

 


 

About The Author

Related posts