พระในหลวงในสมัย รัชกาลที่ 9

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 24 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ: พระในหลวงในสมัย รัชกาลที่ 9
ชื่อผู้แต่ง: วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
Call Number: 293.335 7752560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 24 เม.ย. 2562 หนังสือ พระในหลวงในสมัย รัชกาลที่ 9” เล่มนี้มีการรวบรวมข้อมูลวัตถุมงคลอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ นับตั้งแต่ พระสมเด็จจิตรลดา ซึ่งเป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง รวมถึงและพระเครื่องและเหรียญต่างๆ ที่วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มได้ให้รายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมภาพประกอบสี่สีขนาดใหญ่และสวยงาม ชัดเจน ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง