พระมหากษัตริย์แห่งสยาม

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 25 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ:  พระมหากษัตริย์แห่งสยาม
ชื่อผู้แต่ง: ลำจุล ฮวบเจริญ
Call Number: 923.1593 3312560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 เม.ย. 2562 หนังสือพระมหากษัตริย์แห่งสยาม” เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่สรรค์สร้างผลงานและเกียรติประวัติแก่ประเทศไทย และยังคงปรากฏผลงานเป็นรูปธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเนื้อหากล่าวถึงตั้งแต่ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย การก่อตั้งอาณาจักรต่างๆ ทั้งไทยมุง อ้ายลาว อาณาจักรสุโขทัย กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง อาณาจักรอยุธยา ปฐมบทตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี และตามด้วยอาณาจักรสยาม (กรุงรัตนโกสินทร์) แห่งราชวงศ์จักรี เป็นต้น ซึ่งแต่ละยุคสมัยมีรายละเอียดต่างๆ มากมาย และยังมีรายละเอียดของธนบัตรแบบต่างๆ ซึ่งเป็นธนบัตรไทยมาให้ศึกษากันอีกด้วย