ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม

ชื่อหนังสือ:  ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม
ชื่อผู้แต่ง: วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ
Call Number: 618.2 367 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 23 ก.ค.2562  การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นขบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งส่วนมากจะลงเอยด้วยความปลอดภัยของทั้งมารดาและทารก แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่อาจมีปัญหา หรือมีภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด หรือภายหลังจากการคลอด หนังสือตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม” เล่มนี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งยังสามารถใช้เป็นตำราประกอบเพื่อการศึกษาหาความรู้เฉพาะด้าน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การเผชิญภาวะวิกฤติทางสูติกรรม ภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน การคลอดไล่ยาก การคลอดทารกส่วนนำเป็นก้นทางช่องคลอด ภาวะสายสะดือย้อย และภาวะหัวใจหยุดเต้นในมารดา เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นล้วนมีความสำคัญยิ่ง หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สูติแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป