Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว

ชื่อหนังสือ:  Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว
ชื่อผู้แต่ง: วิลาศินี คู่ปัถพี
Call Number: 495.683495911 7212561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 24 ก.ค. 2562 หนังสือ Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว” เล่มนี้ ได้รวบรวมประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย และใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญมีความเป็นธรรมชาติเหมือนที่คนญี่ปุ่นใช้กัน หนังสือเล่มนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันซึ่งทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้นโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ สำนวน และสำเนียงคำอ่าน ที่เขียนอยู่ในประโยคสนทนา จึงเป็นไปแบบ Native Speaker สามารถนำไปฝึกฝนและนำไปใช้ในการสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่โดยแบ่งตาม คำ และ วลี ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน มีบทสนทนาที่หลากหลายทำให้ทราบถึงความแตกต่างของสำนวนภาษา การใช้คำ และการสร้างประโยค อีกด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ แต่ไม่มีความมั่นใจพอ ลองศึกษาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นดู แล้วจะรู้ว่าการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว