พจนานุกรมจีน-ไทย

ชื่อหนังสือ:  พจนานุกรมจีน-ไทย
ชื่อผู้แต่ง: ยงชวน มิตรอารี      
Call Number:  495.1395911 1162561                  
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 26 มิ.ย. 2562  หนังสือ พจนานุกรมจีน-ไทย” เล่มนี้ ได้มีการประมวลคำศัพท์ภาษาจีนกลางจากการได้เห็นได้ฟังโดยตรง และจากหนังสืออ้างอิงภาษาจีนต่างๆ โดยได้กลั่นกรองและคัดเลือกคำศัพท์ที่ใช้บ่อย และใช้จริง มาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ ตามมาตรฐานสากลของพจนานุกรมจีน มีคำอ่านไทยเพื่อเป็นแนวในการออกเสียง สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้การอ่านแบบพินอิน (PINYIN) มีการบอกชนิดของคำ เพื่อทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น คำศัพท์ 1 คำ อาจมีความหลากหลายนัย อาจทำหน้าที่ของคำได้หลายชนิด ความหมายที่หลากหลายของคำศัพท์บางคำ นำไปสู่ความรู้ในภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ พจนานุกรมจีน-ไทย เล่มนี้ สามารถทำให้การเรียน การศึกษาภาษาจีนเจริญก้าวหน้าต่อไป

 


พจนานุกรมจีน-ไทย