พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3

ชื่อหนังสือ: พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3
ชื่อผู้แต่ง:  จีราวุธ วารินทร์       
Call Number:  005.72 5752562                            
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 26 ก.ย. 2562  หนังสือ “พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3” เล่มนี้ ถือเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ HTML จากนั้นจะค่อยๆเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ CSS และตามด้วย JavaScript  โดยละเอียด ซึ่งเรื่องนี้ นักพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องรู้เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของเนื้อหา ผู้เขียนเน้นการอธิบายด้วยการใช้โค้ดตัวอย่างจริง และใช้รูปภาพเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วๆ ไปที่ต้องสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ในแง่มุมต่างๆ ต่อไป