CG painting basic

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 29 พ.ค. 2562 ชื่อหนังสือ:  CG painting basic
ชื่อผู้แต่ง: พิเชษฐ วัฒนเวสกร (การันต์)
Call Number:   006.68 6542561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 29 พ.ค. 2562 หนังสือCG painting basic” เล่มนี้ เนื้อหาจะว่าด้วยเรื่องของการหัดวาดและการลงสีการ์ตูนด้วย Photoshop แบบ Step by Step สำหรับมือใหม่ มีการอธิบายขั้นตอนละเอียดภาพประกอบทีละขั้นตอนด้วย สำหรับ CG Painting, Computer Graphic Painting หรืองาน Digital Painting คือ การวาดและลงสีด้วยคอมพิวเตอร์ จากการใช้โปรแกรมต่างๆ และเมาส์ปากกา การทำงานด้านนี้ สิ่งสำคัญไม่ใช่ฝีมือการใช้โปรแกรมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีพื้นฐานศิลปะที่ดี อาทิ การเลือกสี การจัดองค์ประกอบ และการวาดภาพ ในหนังสือเล่มนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางศิลปะ พื้นฐานการวาด  การจัดองค์ประกอบไปจนถึงการทำงานในโปรแกรม จนได้ CG Painting ที่สวยงามสมบูรณ์แบบออกมาได้ในที่สุด และที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ จะค่อย ๆ สอนไปทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านศึกษาและทำตามได้ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน