13 August 2020

ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล
ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล

ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 30 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล
ชื่อผู้แต่ง: กู๊ดวิน, ทอม
Call Number:  658.05 7432562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 30 พ.ค. 2562  หนังสือ “ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล” เล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอมุมมองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับยุคดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมทั้งช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พร้อมด้วยตัวอย่างที่ทำให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้ความรู้และการสังเกตจากประสบการณ์ ที่ได้พบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย นำมากลั่นกรองเป็นเนื้อหาที่จะกระตุ้นความคิดให้ทุกคนรู้สึกว่า นี่จะควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อมุ่งหน้าสู่การประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ได้เปรียบคู่แข่งขัน และยังนำมาสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ของทั้งพนักงานบริษัท หรือคนที่เป็นลูกค้าของบริษัทนั่นเอง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเป็นสิ่งที่น่ากลัว ทว่าหากมีการเตรียมพร้อมและขบคิดเส้นทางเดินที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่วิเศษสุด นำมาซึ่งอนาคตที่ดีงาม งอกเงย และมั่นคง

 


 

About The Author

Related posts