สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ชื่อหนังสือ: สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่ง: ภราดร เตียรณปราโมทย์      
Call Number:  658.403 1912561                            
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 29 ก.ย. 2562  หนังสือ “สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณเล่มนี้ เป็นการบอกเล่าจากผู้เขียนผ่านการอธิบายแนวความคิดหรือความเชื่อต่างๆ ในตลาดหุ้นไทย ด้วยข้อเท็จจริงและตัวเลข ที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบค่อนข้างละเอียด มีการ ยกตัวอย่างถึงการคิดเชิง quantitative เทียบกับความเชื่อต่างๆ ในตลาดหุ้นไทย มากกว่าที่จะบอกว่าหลักการคิดแบบ quantitative ทำอย่างไร ใช้ข้อมูลจากที่ไหน มีอะไรที่ต้องระวังบ้าง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยเปิดโลกการวิเคราะห์หุ้นแบบใหม่ให้กับนักลงทุนไทยมากขึ้น