13 July 2020

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ชื่อหนังสือ: คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง:  ธัชชัย จำลอง
Call Number: 004 4392561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ส.ค. 2562 โลกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นสิ่งที่ ไปไว มาไว มาก หลายเรื่องเกิดมาในเวลาสั้นๆ ก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็ว (เช่น Zip Drive) บางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน กว่าจะเริ่มแปรเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่น หนังสือ “คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ” เล่มนี้ไม่ใช่การบอกเล่าถึงความเป็นมาของเทคโนโลยี ไม่ได้วิจารณ์ถึงความเป็นไปในโลกดิจิตอล แต่เป็นการพาผู้อ่านมาสัมผัสกับเทคโนโลยีที่เกือบจะอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทำงาน ผ่านการอธิบายอย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 บท ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล การใช้อีเมลเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น มีการอธิบายเนื้อหาและการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละบท ดังนั้นถ้าไม่อยากอ่านอะไรที่ละเอียดมาก ก็อ่านหนังสือเล่มนี้ รับรองว่าไม่มีเรื่องยากๆ ให้ปวดหัว แม้จะอ่านไม่สนุก แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน


คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

About The Author

Related posts