07 June 2020

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 3 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
Call Number:  923.1593 243 2560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 3 พ.ค.2562  หนังสือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยเสด็จทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เนื้อหาภายในเล่มจึงเผยแพร่และรวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชประวัติ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ด้านการศึกษา พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลายกว้างขวาง อีกทั้งภายในเล่มมีภาพประกอบสีสวยงาม ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และสร้างสำนึกจงรักภักดี สนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสืบไป

 


 

About The Author

Related posts