สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ: สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ
Call Number: 006.686 355 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 5 ก.ค. 2562 หนังสือ “สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เป็นคู่มือสอนการสร้างโมเดล รวมทั้งการนำไปพรีเซนต์งาน การพิมพ์แบบ และการประยุกต์ใช้หลากหลาย พร้อมไฟล์ตัวอย่างที่ทำตามได้ทันที และสำหรับเวอร์ชันปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเพื่อติดตั้งโมเดลบนแผนที่จริงในโลกผ่าน Google Earth หรือจะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติได้เหมือนจริง และการแสดงชิ้นงานทั้งแบบภาพนิ่ง แอนิเมชัน แปลนพิมพ์เขียว อีกทั้งมีปลั๊กอินที่รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปลั๊กอิน V-Ray ที่พัฒนาให้ใช้งานกับ SketchUp ได้ ยิ่งทำให้การทำงานสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เหมือนจริงได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ที่สนใจและพร้อมที่จะก้าวสู่ระดับสูงต่อไป

 


สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์