13 December 2019

ถ่ายภาพให้มีพลัง
ถ่ายภาพให้มีพลัง

ถ่ายภาพให้มีพลัง

ชื่อหนังสือ: ถ่ายภาพให้มีพลัง
ชื่อผู้แต่ง:  นคเรศ รังควัต
Call Number: 771 1312562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 ส.ค. 2562 หนังสือ “ถ่ายภาพให้มีพลัง” เล่มนี้ นับเป็นทั้งข้อมูลและตำราที่น่าอ่านและหายากยิ่งในยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหาในเล่มมีการนำเสนอ 60 แนวคิดง่ายๆในการถ่ายภาพ พร้อมตัวอย่างทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพบุคคล ทั้งนี้จะช่วยให้นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการฝึกถ่ายภาพ อ่านแล้วสามารถทดลองทำได้ทันที ซึ่งสามารถทำให้มีเทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพที่แม่นยำมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า “การถ่ายภาพจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป”

 


ถ่ายภาพให้มีพลัง

About The Author

Related posts