ธรรมะของพ่อ

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 6 มี.ค.2562

ชื่อหนังสือ:  ธรรมะของพ่อ
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบันลือธรรม
Call Number: 923.1593363 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 มี.ค. 2562 หนังสือ “ธรรมะของพ่อ” เล่มนี้ ได้รวบรวม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระราชนิพนธ์ บัตรส่งความสุข ส.ค.ส. พระราชทานแก่พสกนิกร พระราชธรรม : วัดประจำรัชกาล และพระราชธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้เรียบเรียงด้วยภาษาและสำนวนที่เรียบง่าย โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่ประชาชนทุกระดับอ่านเข้าใจง่าย อันได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประประชาชน ซึ่งหมายถึงแม้แต่บุคคลทั่วไปผู้ไม่ใช่ นักวิชาการ ก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และได้รับประโยชน์เต็มที่ ด้วยการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตราธิราชเจ้า